Avatar for زینب مهرآبادی
زینب مهرآبادی

بازاریابی دیجیتال برای پزشکان
بازاریابی دیجیتال, دیجیتال مارکتینگ پزشکی

تجربه همکاری دکتر آزاده رضایی متخصص زنان و زایمان با آژانس دیجیتال مارکتینگ RIT

مشتریان جامعه پزشکی RIT متخصص زنان و زایمان خانم دکتر آزاده رضایی شروع همکاری: از بهمن 97 خدمات سفارشی: ادمین اینستاگرام طراحی...


تماس بگیرید!