وبلاگ


چگونه آپدیت Google BERT محتواهای بازاریابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

چگونه آپدیت Google BERT محتواهای بازاریابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

می‌‌خواهیم درباره چیستی، اهمیت آپدیت گوگل BERT و کارهایی که باید دراین ‌باره انجام داد صحبت کنیم. Google BERT یک آپدیت گسترده بود که 1 جستجو از هر 10 را تحت تأثیر قرار داده است. قبل از این‌ که......تماس بگیرید