دفترچه خاطرات


خاطره آلما عنایتی از جلسه پنجم دوره فلاتر RIT

ما داریم یک دفترچه خاطرات، به شیوه مدرن و امروزی‌ش برای دوره‌هامون درست می‌کنیم. این برگه از خاطرات‌مون، ویدیوی یکی از شرکت‌کنندگان دوره فلاتر RIT هست که براتون از جلسه پنجم این دوره می‌گه. اما چرا دفترچه خاطرات؟!......

ادامه مطلب

اشتراک گذاری


تماس بگیرید!