تگ: اهمیت کلیدواژه های LSI در سئو


کلیدواژه‌های LSI چه هستند؟ (و چرا برای سئو چندان مهم  نیستند؟)

کلیدواژه‌های LSI یا کلید واژه های مرتبط چی هستند؟ (و چرا برای سئو چندان مهم  نیستند؟)

Latent Semantic Indexing که به طور مختصر LSI گفته می‌شود. اما کلیدواژه LSI چیست؟ چیزی نیست جز یک افسانه سئویی..  ممکن است بپرسید خوب پس چرا مقاله‌ای در رابطه با آن نوشته‌ایم؟ علت: باید باورهایی که در رابطه......تماس بگیرید!