تگ: سرچ کنسول گوگل


بخش Removal در سرچ کنسول گوگل چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

بخش Removal در سرچ کنسول گوگل چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

در مقاله امروز به قسمت  Removal در سرچ کنسول گوگل می‌پردازیم.   قسمت Removals در ابتدای سال ۲۰۲۰ به سرچ کنسول نسخه جدید اضافه شد، این قسمت یک بخش پیشرفته در سرچ کنسول می‌باشد. چنانچه جدیدا سرچ کنسول را راه اندازی......تماس بگیرید!