تگ: نتایج موتور جستجو


6 تصور غلط در سئو درباره ویژگی‌های صفحه نتایج موتور جستجو (SERF) گوگل

6 تصور غلط در سئو درباره ویژگی‌های صفحه نتایج موتور جستجو (SERP) گوگل

مقدمه ای در زمینه ی نتایج موتور جستجو حتی به عنوان متخصصان سئو، به راحتی می‌توانیم از آخرین ویژگی‌های صفحه نتایج موتور جستجو یا SERP گوگل عقب بمانیم. آپدیت‌های متداول ما را گوش به زنگ نگه می‌دارند و......تماس بگیرید!