تگ: کسب کلیک طولانی در نرخ کلیک


سه نشانه مهم بر اساس کلیک برای سئو: اول، طولانی و آخر

سه نشانه مهم بر اساس کلیک برای سئو: اول، طولانی و آخر

آیا گوگل از نشانه‌های مشارکت برای رتبه دهی صفحه‌های وب استفاده می‌کند؟ همان طور که گوگل از نشانه‌های مشارکت (مثلاً کلیک‌ها و داده‌های تعاملات) استفاده می‌کند این موارد در بحث سئو نیز به قوت مطرح هستند. متن بالا......تماس بگیرید!