تگ: کمپین


کمپین شبکه های اجتماعی

7 مورد از بهترین کمپین های شبکه های اجتماعی (و آنچه می توانید از آنها یاد بگیرید)

کمپین های رسانه های اجتماعی یک روش بازاریابی هماهنگ است که برای تقویت اطلاعات یا احساسات – در مورد یک محصول، خدمات یا به طور کلی یک برند – از طریق حداقل یک پلتفرم رسانه اجتماعی طراحی شده......تماس بگیرید!