تگ: Google BERT چیست؟


چگونه آپدیت Google BERT محتواهای بازاریابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

چگونه آپدیت Google BERT محتواهای بازاریابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

می‌‌خواهیم درباره چیستی، اهمیت آپدیت گوگل BERT و کارهایی که باید دراین ‌باره انجام داد صحبت کنیم. Google BERT یک آپدیت گسترده بود که 1 جستجو از هر 10 را تحت تأثیر قرار داده است. قبل از این‌ که......تماس بگیرید!