تگ: بهینه سازی موتورهای جست وجو


لینک شکسته یا ارور 404

ساخت لینک شکسته(Broken link) یکی از آن ترفندهایی است انجام آن دشوار است. چراکه زمان بر است و احتمال عدم موفقیت وجود دارد. اگر از متخصصان ساخت لینک از تجربه هایشان در رابطه با این استراتژی بپرسید، پاسخ‌های......

ادامه مطلب

اشتراک گذاری


تماس بگیرید!